Registra-t'hi   Registra't

Has perdut la contrasenya?

TotSuma

PROGRAMA CREIXEMENT PERSONAL

Un projecte de Associacio Ethos

PROGRAMA CREIXEMENT PERSONAL
 • Insereix-lo en una pàgina web


 PROGRAMA DE CREIXEMENT PERSONAL
 
 1. 1. INTRODUCCIÓ
En els últims anys fets com la modificació del model tradicional de família (aparició del monoparental), la conciliació de les dones i homes de les tasques laborals i familiars, l’augment de la immigració, la crisi econòmica i laboral, la pandèmia han provocat en moltes persones una crisi de valors que desemboquen en dificultats de comunicació, tolerància, estrès, respecte, baixa autoestima, etc.

Degut a la  pandèmia per la COVID-19, els problemes de salut mental (trastorns d'ansietat, depressió, estrés posttraumàtic, addiccions) que el 2019 s'estimava que afectaven a un 11% de la població general "han augmentat l'any de la COVID-19 fins al 40-50%", segons els estudis de Rafael Tabares, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València. Aquest assegura que a més a més la pandèmia provoca sentiments com la negació, la ira i/o la por, difícils de gestionar.

Donades les particularitats de la situació actual, Êthos, dissenya un programa adreçat íntegrament a aquestes persones, amb una duració determinada perquè desenvolupin eines i interioritzin recursos necessaris per afrontar el dia a dia i millorar les relaciones familiars, personals i/o laborals. Les activitats es porten a terme en horaris compatibles amb la seva jornada laboral.

          2. OBJECTIUS

L’objectiu principal és el creixement personal o maduració personal i la rehabilitació integral del pacient dependent, per això treballem els següents objectius específics:
 1. Potenciar l’autoestima de les persones participants.
 2. Treballar individualment els aspectes concrets de cada persona per assegurar la seva motivació i desenvolupament de.
 3. Millorar la qualitat de vida dels membres del grup.
 4. Identificar prioritats i desenvolupar un pla d’acció per a la seva consecució (objectius a curt, mig i llarg termini).
 5. Adquisició d’hàbits de vida saludables i noves aficions (alternatives d’oci, estructuració del temps, educació per a la salut, valors ètics, interiorització d’estils de vida saludables).
 6. Millorar les habilitats socials i comunicatives : assertivitat, habilitats per entrevistes laborals, establir relacions no tòxiques, aprendre a posar i posar-se límits.
 7. Potenciar la capacitat resolutiva i l’empoderament.
 8. Anàlisi i afrontament de factors estressants (gestió de sentiments, resolució de conflictes, relaxació, elaboració del dol).
 9. Facilitar l’autoacceptació i autocrítica. Treballar l’autoconcepte.
 10. Empoderar a les persones participants.
 
 
3. BENEFICIARIS
 
3.1. Característiques
 
Es dirigeix a persones que desitgen millorar la seva qualitat de vida.
 
3.2. Nombre estimat de persones sobre les quals s’intervindrà:
 
El grup està format per un mínim de deu persones i un màxim de quinze.
 
4. ACTIVITATS PREVISTES
Utilitzem el mètode Cognitiu-conductual, l’anàlisi racional i la teràpia transaccional, sense prejudici d’introduir elements d’altres branques si el funcionament del grup ho requereix (teràpia projectiva, sistèmica, Gestalt, etc.).
 El contingut que treballem inclou:
 • Teràpies grupals :estan dissenyades 13 sessions tancades (3 mesos), en horari de tardes (2 h de durada) i independents que engloben les següents àrees:
  • Habilitats Socials(assertivitat, empatia)
  • Tècniques de relaxació i meditació (Mindfullness...)
  • El.laboració de dols.
  • Contes Terapèutics.
  • Coaching.
  • Escolta Activa.
  • Resolució de conflictes
 • Teràpies individuals en les quals es treballaran els aspectes més concrets de la personalitat de cada persona. Es programaran sessions individuals com a mínim un cop al mes per dissenyar plans individuals d’acció (PIA) amb l’objectiu d’optimitzar els resultats, potenciant les seves capacitats (empowerment).
En el moment de començar la intervenció, fem una anàlisi de les necessitats més urgents de la persona per establir  (negociant amb ells) els objectius a curt termini. Aquest punt és essencial, ja que hem de prioritzar els elements fonamentals per a la seva recuperació més immediata (per exemple, abans de la recerca de feina fer èmfasi en la consolidació de l’abstinència a drogues per evitar fracassos).
Continuem fent una anàlisi profunda de la resta d’àrees afectades del/de la pacient, que s’hauran de treballar per assolir una rehabilitació integral i reinserció sociolaboral. De manera que, valorant els criteris professionals i negociant punts amb el/la  pacient, establirem objectius a mitjà i llarg termini.
Potenciem l’atenció centrada en la persona així com la seva implicació des de l’inici de la intervenció. De fet, tenen compromisos terapèutics que han de desenvolupar fora del centre i que ens permeten valorar el seu nivell d’implicació.
 
5. RECURSOS HUMANS
 
Aquest programa està dirigit per tres psicòlogues amb la col·laboració de la resta de l’equip tècnic, que aporta els seus coneixements i experiència des de diferents disciplines: psicologia, educació social, educació física, treball social, pedagogia, etc, així com també diferents professionals en els àmbits del mindfullnes, reiki, narrativaterapètica i coaching.
 
 
6. RECURSOS MATERIALS
 
El programa es porta a terme en el nostre Centre de Dia que forma part del Catàleg de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i declarat d’Utilitat Pública.
Per a les teràpies grupals és necessària una sala polivalent àmplia amb cadires suficients, una pissarra i material didàctic (fotocopies).
Per a les teràpies individuals és imprescindible un despatx amb suficient intimitat, llibres terapèutics, material d’oficina i fotocopiadora.
 
7. LLOCS D’ACTUACIÓ
 
El nostre àmbit territorial d’actuació se centra al Vallès Occidental, ja que la nostra entitat està situada a Sabadell. No obstant això, ens arriben demandes d’ajuda d’arreu de la província de Barcelona, que també atenem.
 
8. SISTEMES D’AVALUACIÓ PREVISTOS
 
L’equip tècnic de l'Associació es reuneix un cop per setmana amb la finalitat de valorar l’estat de cadascun dels usuaris i usuàries (avenços, dificultats, etc. en el seu Pla Integral de Treball). Es tracta d’una avaluació que implica un seguiment individualitzat de cada usuari tenint en compte les seves característiques, necessitats personals i en el punt del procés en què es troba (ACP, Atenció Centrada en la persona) des de l’observació directa dels diferents professionals i responsables de cada activitat que el pacient realitza.

Treballem en contínua coordinació amb els CASD’s i Serveis Socials que corresponen als diferents Ajuntaments del Vallès Occidental i altres professionals de referència (psiquiatres, educadors, mediadors de justícia, etc.).

Hem elaborat amb anterioritat, un sistema de recollida de dades, la durada del qual ha estat d’un any i que actualitzarem una vegada al mes. Es recullen les principals variables, entre elles: temps de retenció, absentisme, control de l’estrès, integració familiar, gestió de SAR (situacions d’alt risc), pèrdues de control, drogues utilitzades, etc.

A finals d’any s’elabora una memòria d’activitats on es recullen dades generals de tots els programes que es publica a la pàgina web de l’entitat. I, paral·lelament es dissenya una altra memòria específica del Curs de Creixement Personal que inclou els resultats obtinguts i que s’envia a les entitats col·laboradores, així com als/les socis/es de la entitat i altres col·laboradors.
 
9. PRESSUPOST
 
DESPESES
 
PERSONAL:
3 Psicòlogues (sessions grupals, de preparació, avaluació i visites psicològiques individuals). 252 h 10.800 €
     
    Total: 10.800 €
 
ALTRES DESPESES
Material imprès 250 €
Publicitat 200 €
Telefonia 250 €
  Total: 650 €
 
TOTAL DESPESES                                                    11.500 euros
 
 
INGRESSOS
 • Autofinançament :   quotes participants                          4000€                                                        
 
TOTAL INGRESSOS                                                  4000€ euros
 

Trobareu tota la informació al web i Twitter.

Twitter     Web

 • Fes una pregunta Tens algun dubte?
  Pregunta-li directament al creador del projecte
 • Fes un comentari Vols opinar?
  Deixa un comentari sobre aquest projecte

0
sumadors
0 €
dels 6800 necessaris
finalitzat
el 29/07/2022
Assolit 0%

Aporta-hi 10 €

0 sumadors
- Calendari

Aporta-hi 20 €

0 sumadors
- Llibreta

Aporta-hi 40 €

0 sumadors
- Bossa d'Êthos.
- 5% de descompte en el curs.

Butlletí

Rep els nous projectes de totSuma al teu correu.

Un projecte de

Xadica

Amb la col·laboració de

Fundació Catalunya Cultura

Segueix-nos

 • Troba'ns al Facebook
  Troba'ns al Twitter
  Escriu-nos!