Registra-t'hi   Registra't

Has perdut la contrasenya?

TotSuma

“En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu” - Conte il·lustrat

Un projecte de Olga_Nicolas

“En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu” - Conte il·lustrat
 • Insereix-lo en una pàgina web


Moltes gràcies a totes i tots, hi hem arribat! Estem acabant la maquetació, intentarem tenir-ho preparat per Sant Jordi!

Ver traducción al castellano más abajo – See English translation below

EL PROJECTE 
 
EL CONTE IL·LUSTRAT “EN PUI, EL POLLET DE GALL FER, TÉ UN MISSATGE PER A TU”.
Es tracta d’un conte il·lustrat per a nens d’entre 5 i 8 anys. El protagonista és un pollet de gall fer que explora el Pirineu amb la seva família. Tots plegats analitzen els aspectes que més poden afectar a la seva supervivència. El missatge final del conte és esperançador, on en Pui recorda als més petits què poden fer per tenir cura del gall fer.
 
Aquest conte neix amb la il·lusió d’educar els petits sobre la conservació del gall fer, i també amb el desig de poder finançar alguns dels estudis que estem duent a terme sobre l’estat sanitari d’aquesta espècie. Aquests estudis pretenen aportar dades crítiques sobre els factors que poden estar accelerant el seu declivi i inclouen, per exemple, l’anàlisi de les seves femtes per estudiar-ne els paràsits, la composició de la seva dieta o la presència de pesticides que puguin afectar la seva supervivència. Perquè creiem fermament que la recerca sense divulgació no pot esdevenir un projecte complet!
 
QUÈ NECESSITEM?

Finançament col·lectiu! Per a poder arribar al màxim de nens possible, voldríem publicar el conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu”, en format paper. Per a poder cobrir els costos d’escàner, maquetació, edició, impressió, promoció i distribució, tenim un pressupost de 3.500 euros. Amb aquest pressupost podrem fer 350 exemplars, de 22 x 22 cm i tapa dura. Es faran 150 còpies en català-aranès, 100 en castellà-euskera i 100 en anglès-francès.
Els diners recaptats es destinaran a cobrir totes aquestes despeses per publicar el llibre i, si superem aquest objectiu, cobriran les despeses de laboratori necessàries per a realitzar els estudis que us hem explicat.

QUÈ US OFERIM?

La publicació del conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu” està prevista per la primavera del 2021.

Si us animeu a realitzar aportacions per ajudar-nos a fer possible aquest projecte, us oferim com a recompensa algunes de les següents opcions:

Imatge digital dels principals personatges del conte.
Postal dels principals personatges del conte.
Punt de llibre dels principals personatges del conte.
Mapes del Pirineu de l'Editorial Alpina (a escollir).
Conte il·lustrat de tapa dura “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu”.
Menció a l'apartat d'agraïments del conte.
Xerrada sobre el gall fer i les seves principals amenaces, incloent resultats parcials dels nostres estudis (presencial o virtual, segons moment i lloc).
Figura de ceràmica feta a mà, del Pui o d'un gall fer.


Moltes gràcies pel vostre suport!!
CASTELLANO:
EL PROYECTO
 
EL CUENTO ILUSTRADO "EN PUI, EL POLLITO DE UROGALLO, TIENE UN MENSAJE PARA TI".
Se trata de un cuento ilustrado para niños de entre 5 y 8 años. El protagonista es un polluelo de urogallo que explora el Pirineo con su familia. Juntos, analizan los aspectos que más pueden afectar a su supervivencia. El mensaje final del cuento es esperanzador, donde en Pui recuerda a los más pequeños qué pueden hacer para cuidar el urogallo.
 
Este cuento nace con la ilusión de educar a los niños sobre la conservación del urogallo, y también con el deseo de poder financiar algunos de los estudios que estamos llevando a cabo sobre el estado sanitario de esta especie. Estos estudios pretenden aportar datos críticos sobre los factores que pueden estar acelerando su declive e incluyen, por ejemplo, el análisis de sus heces para estudiar los parásitos, la composición de su dieta o la presencia de pesticidas que puedan afectar su supervivencia. Porque creemos firmemente que la investigación sin divulgación no es un proyecto completo!
 
QUÉ NECESITAMOS?
 
Financiación colectiva! Para poder llegar al máximo de niños posible, nos gustaría publicar el cuento ilustrado "En Pui, el polluelo de urogallo, tiene un mensaje para ti", en formato papel. Para poder cubrir los costes de escáner, maquetación, edición, impresión, promoción y distribución, tenemos un presupuesto de 3.500 euros. Con este presupuesto podremos hacer 350 ejemplares, de 22 x 22 cm y tapa dura. Se imprimirán 100 copias en catalán, 50 en castellano, 50 en inglés, 50 en francés y 50 en aranés. Además, si se agotan estos ejemplares, estarán disponibles en diversas plataformas de internet internacionales (os indicaremos cuales) para impresión bajo demanda.
El dinero recaudado se destinará a cubrir todos estos gastos de publicación del libro y, si superamos este objetivo, cubrirán los gastos de laboratorio necesarios para realizar los estudios que os hemos comentado.

QUÉ OS OFRECEMOS?
 
La publicación del cuento ilustrado "En Pui, el polluelo de urogallo, tiene un mensaje para ti" está prevista para la primavera de 2021.
 
Si os animáis a realizar aportaciones para ayudarnos a hacer posible este proyecto, os ofrecemos como recompensa algunas de las siguientes opciones:
 
Imagen digital de los principales personajes del cuento.
Postal de los principales personajes del cuento.
Punto de libro de los principales personajes del cuento.
Mapas del Pirineo de la Editorial Alpina.
Cuento ilustrado de tapa dura "En Pui, el polluelo de urogallo, tiene un mensaje para tí".
Mención en el apartado de agradecimientos del cuento.
Charla sobre el urogallo y sus principales amenazas, incluyendo resultados parciales de nuestros estudios (presencial o virtual, según momento y lugar).
Figura de cerámica hecha a mano, del Pui o de un urogallo.
 
Muchas gracias por tu apoyo !!
 
(Las donaciones a través de la la página de “Tot Suma” se pueden realizar desde toda España y la mayor parte de Europa)
 
 
ENGLISH:

HELP US PUBLISH THE ILLUSTRATED STORY "PUI, THE CAPERCAILLIE CHICK, HAS A MESSAGE FOR YOU"
 
THE PROJECT
 
"PUI, THE CAPERCAILLIE CHICKEN, HAS A MESSAGE FOR YOU" is an illustrated story meant for children between 5 and 8 years old. The main character is a capercaillie chick that explores the Pyrenees with his family. They all analyze the aspects that can most affect their survival. The final message of the story is hopeful, where Pui reminds the kids what they can do to take care of the capercaillies.
This story is born with the hope of educating the kids about the conservation of this species, and also with the desire to be able to finance some of the studies that we are carrying out on the health status of the capercaillie. These studies aim to provide critical data on factors that may be accelerating their decline and include, for example, the analysis of their feces to study their parasites, the composition of the diet or the presence of pesticides that may affect their survival. Because we firmly believe that research and education need each other to become a complete project!

WHAT DO WE NEED?
 
Collective funding. In order to reach as many children as possible, we would like to publish the illustrated story "En Pui, the capercaillie chick, has a message for you", in paper format. To cover the costs of scanning, layout, editing, printing, promotion and distribution, we have a budget of 3,500 euros. With this budget we can make 350 copies, 22 x 22 cm and hardcover. There will be 100 copies printed in Catalan, 50 in Spanish, 50 in English, 50 in French, 50 in Basque and 50 in Anarès. In addition, if these copies run out, they will be available on several international internet platforms (we will indicate which ones) for printing on demand.
The money raised will be used to cover all these expenses to publish the book and, if we exceed this goal, will cover the laboratory expenses related to the Pyrenean capercaillie research.
 
WHAT DO WE OFFER YOU?
 
The publication of the illustrated story "En Pui, el pollet de gall fer, has a message for you" is scheduled for spring 2021.
 
If you are interested in making contributions to help us make this project possible, we offer you some of the following options as a reward:
 
A digital image of the main characters of the story.
A postcard of the main characters of the story.
A book point of the main characters of the story.
Maps of the Pyrenees (Editorial Alpina).
A hardcover illustrated story "Pui, the rooster chick, has a message for you."
A mention of your name in the acknowledgements section of the book.
A power point presentation about the Pyrenean capercaillie and its main threats, including partial results of our studies (face-to-face or online, depending on the time and place).
A handmade ceramic figure of Pui or a capercaillie (a small one, if it needs to travel abroad).
 
Thank you for your support!!
 
(If you are from North America, please contact me in order to facilitate your donation with an account number linked to this crowdfunding company (“Tot Suma”) at: olga.nicolas@gmail.com. From anywhere else, you can click the donation button (it says “SUMA-HI” in green), but I will be happy to help you with the process, if you need me to.
 

 • Fes una pregunta Tens algun dubte?
  Pregunta-li directament al creador del projecte
 • Fes un comentari Vols opinar?
  Deixa un comentari sobre aquest projecte

L'autor

Olga_Nicolas
Olga_Nicolas
Lleida
Hola! sóc veterinària i estic fent la tesi sobre el gall fer. Inclou diversos estudis per saber sobre el seu estat de salut i per millorar la gestió de l'espècie. També estic preparant un conte per a nens sobre les principals amenaces de l'espècie, ja que ells són la clau de la seva conservació!
36
sumadors
3560 €
dels 3500 necessaris
finalitzat
el 18/03/2021
Assolit 101%

Aporta-hi 5 €

0 sumadors
Moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer possible aquest projecte! Si aconseguim publicar aquest conte il·lustrat, t'informarem d'on el pots trobar i de la xerrada que farem sobre el gall fer per promocionar-lo.

Aporta-hi 15 €

6 sumadors
Imatge digital del conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu”

Aporta-hi 30 €

2 sumadors
Postal i punt de llibre dels principals personatges del conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu”.

Aporta-hi 30 €

7 sumadors
Versió en paper del conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu”.

Aporta-hi 50 €

10 sumadors
Versió en paper del conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu” + 2 mapes del Pirineu de l'editorial Alpina (a escollir).

Aporta-hi 100 €

7 sumadors
El vostre nom en els agraïments del conte il·lustrat + versió en paper del conte “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu” + 2 mapes del Pirineu de l'editorial Alpina (a escollir).

Aporta-hi 300 €

0 sumadors
(Queden 10 de 10 recompenses)
El vostre nom en els agraïments del conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu” + versió en paper del conte +2 mapes del Pirineu de l'editorial Alpina (a escollir) + xerrada sobre l’espècie amb els resultats parcials obtinguts dels estudis del gall fer (presencial només per a l’àrea del Pirineu, virtual per la resta de territori; a programar a partir de la tardor del 2021).

Aporta-hi 500 €

4 sumadors
El vostre nom en els agraïments del conte il·lustrat “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a tu” + versió en paper del conte + 2 mapes del Pirineu de l'editorial Alpina (a escollir) + xerrada sobre l’espècie amb els resultats parcials obtinguts dels estudis del gall fer (presencial només per a l’àrea del Pirineu, virtual per la resta de territori; a programar a partir de la tardor del 2021) + 1 figura de ceràmica feta a mà, a triar (entre gall fer mascle, femella, o figura del Pui amb el seu amic mussol; la figura s'entregarà uns 3 mesos més tard, ja que es farà en funció dels sumadors)

Butlletí

Rep els nous projectes de totSuma al teu correu.

Un projecte de

Xadica

Amb la col·laboració de

Fundació Catalunya Cultura

Segueix-nos

 • Troba'ns al Facebook
  Troba'ns al Twitter
  Escriu-nos!