Registra-t'hi   Registra't

Has perdut la contrasenya?

TotSuma

Consum amb drets - Cannabis responsable / Consumo con derechos - Cannabis responsable

Un projecte de Albert Tio Fedcac

Consum amb drets - Cannabis responsable / Consumo con derechos - Cannabis responsable
 • Insereix-lo en una pàgina web

Català
 
Presentació de la campanya: #ConsumAmbDrets #CannabisResponsable
 
Origen i impulsors

La campanya es llança el 17 de gener al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i ha estat desenvolupada pel treball conjunt de les dues federacions d'associacions cannàbiques catalanes: Federació d'Associacions d'Usuaris de Cànnabis de Catalunya (CatFac) i Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FedCac) 

 
Idea

El marc prohibicionista genera una situació de forta inseguretat jurídica per als consumidors de cànnabis, així com en algunes ocasions arriba a criminalitzar persones que han format part de la Junta d'associacions de consumidors de cànnabis. La campanya dóna visibilitat a aquesta realitat i genera un marc de defensa dels drets de les persones consumidores, en un marc d'exigència de regulació responsable del cànnabis.

 
Objectius
L'objectiu de la campanya és promoure els canvis legislatius necessaris perquè aquests fets no es produeixin de nou. Hi ha una bretxa entre els avenços de la societat per una banda i, l'adaptació de les lleis als canvis o avenços socials, de l'altra. Com més gran sigui la bretxa, més perjudicats existiran entre els impulsors dels avanços socials. L'objectiu seria reduir aquesta bretxa el màxim possible. Per a això, a part d'obrir el debat a la societat, hi caben accions concretes de propostes directes al Congrés dels Diputats, poder legislatiu, ja que el poder judicial i l'executiu, han anul·lat i recorregut, respectivament, lleis autonòmiques aprovades per parlaments, per majories de consens ampli, al·ludint a la manca de competències. En un context mundial en què el model associatiu a l'Estat espanyol, sobretot a Catalunya* i Euskadi, era pioner, s'han avançat ja diversos països i estats dels EUA, com a avançada del que suposa, ja sense marxa enrere, un legalització o regulació, tant del consum terapèutic com del recreatiu. No volem quedar-nos enrere, volem impulsar aquesta tendència mundial, que valorem com a positiva i portadora de millores en tots els àmbits de les nostres vides, tant per a persones, siguin o no usuàries, com per països o societats.

Volem donar visibilitat a les conseqüències negatives que l'actual paradigma prohibicionista genera a la societat, així com explicar els avantatges que suposarien si existís una regulació integral i aquesta fos efectiva. La idea és fer una campanya que arribi a tota la societat i no només al sector, ni només a les persones usuàries. Que interpel·li a diferents estaments o sectors, que no tenen relació directa, de manera més transversal.


*Llei catalana de les associacions de consumidors de cànnabis 
https://www.parlament.cat/getdocie/11008005

 

Perfils de campanya

Els perfils de campanya són cinc testimonis, que fan de fil conductor per explicar la campanya. Cada testimoni fa referència a una de les consecuències negatives de la falta de regulació. L'ús terapèutic i medicinal i la seva falta de reconeixement, representat pel metge i el pacient. Les multes de la llei "mordaza", drogotest i la persecució als usuaris, representades per la usuaria recreativa i activista. La persecució als cultivadors per consum propi, representada per la cultivadora i activista. I les causes penals obertes a membres de juntes d'associació, representades pel represaliat per aquest tema.

Aquests testimonis són els que exposen cada consecuència al video i ho faran també a les presentacions:

 • Metge especialitzat: Mariano García de Palau de l'Observatori Espanyol de Cànnabis Medicinal (OECM), metge a Kalapa Clinic i vocal del IACM Associació Internacional del Cannabis com a Medicina 

 • Pacient terapèutic: Cristóbal Quadra d'Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis (UPRC) 

 • Autocultivadora i activista: Fernanda de la Figuera, represaliada amb judici pendent. 

 • Usuària recreativa: Gabriela Serra, activista i assesora 

 • Represaliat del moviment associatiu cannàbic: Albert Tió, president de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FedCac) i secretari de l'Associació Independent Recreativa d'Autoconsum i Medicinal (AIRAM), actualment clausurada.

 
Composició

La campanya també es compon de:

 • La generació d'un webdoc sobre els efectes del prohibicionisme.

 • Un manifest que acceptarà suports públics tant d'entitats com de particulars.

 • Un vídeo de presentació curt i uns altres més llargs en els quals es desenvoluparan els temes a través dels perfils.

 • Un crowdfunding a través d'una plataforma per finançar la campanya.

 • Difusió en xarxes a través de diversos perfils de campanya.

 • Una presentació amb un acte a Barcelona (17 de gener a CCCB) i un altre a Madrid, per concretar.

Finançament
El finançament de la campanya es compon d'aportacions de les associacions i de les federacions, més la recollida de fons a través d'una plataforma de crowdfunding.
 
Objectiu econòmic: 10.362€
Desglós:

 • Coordinació campanya: 2000€

 • Grabació i edició video: 3000€

 • Lloguer equip: 361’95€

 • Community manager i seguiment a xarxes: 2000€

 • Disseny gràfic i web: 2500€

 • Presentació a Barcelona: 500€
   Castellano

Presentación de la campaña: #ConsumoConDerechos #CannabisResponsable

Origen e impulsores

La campaña se  lanza el 17 de enero en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y ha sido desarrollada por el trabajo conjunto de las dos federaciones de asociaciones cannábicas catalanas: Federació d’Associacions d’Usuaris de Cannabis de Catalunya (CatFac) www.catfac.org i Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FedCac) www.facebook.com/fedcac/


Idea

El marco prohibicionista genera una situación de fuerte inseguridad jurídica para los consumidores de cannabis, así como en algunas ocasiones llega a criminalizar a personas que han formado parte de la Junta de Asociaciones de Consumidores de Cannabis. La campaña da visibilidad a esta realidad y genera un marco de defensa de los derechos de las personas consumidoras, en un marco de exigencia de regulación responsable del cannabis.

 
Objetivos

El objetivo de la campaña es promover los cambios legislativos necesarios para que estos hechos no se produzcan de nuevo. Existe una brecha entre los avances de la sociedad por un lado y, la adaptación de las leyes a dichos cambios o avances sociales, por el otro. Cuanto mayor sea la brecha, más perjudicados existirán entre los impulsores de los avances sociales. El objetivo sería reducir esa brecha lo máximo posible. Para ello, aparte de abrir el debate en la sociedad, caben acciones concretas de propuestas directas al Congreso de los Diputados, poder legislativo, ya que el poder judicial y el ejecutivo, han anulado y recurrido, respectivamente, leyes autonómicas aprobadas por parlamentos, por mayorías de consenso amplio, aludiendo a la falta de competencias. En un contexto mundial en el que el modelo asociativo en el Estado español era pionero, sobretodo en Catalunya* y Euskadi, se han adelantado ya varios países y estados de EE.UU., como avanzadilla de lo que supone, ya sin marcha atrás, una legalización o regulación, tanto del consumo terapéutico como del recreativo. No queremos quedarnos atrás, queremos impulsar esa tendencia mundial, que valoramos como positiva y portadora de mejoras en todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto para personas, sean o no usuarias, como para países o sociedades.

Queremos dar visibilidad a las consecuencias negativas que el actual paradigma prohibicionista genera en la sociedad así como explicar las ventajas que supondrían si existiese una regulación integral y ésta fuese efectiva.

La idea es hacer una campaña que llegue a toda la sociedad y no solo al sector, ni solo a las personas usuarias. Que interpele a diferentes estamentos o sectores, que no tienen relación directa, de manera más transversal.

*Ley catalana de las asociaciones de consumidores de cannabis 
https://www.parlament.cat/getdocie/11008005

 

Perfiles de campaña

Los perfiles de campaña son cinco testimonios que hacen de hilo conductor para explicar la campaña. Cada testimonio hace referencia a una de las consecuencias negativas de la falta de regulación. El uso terapéutico y medicinal y su falta de reconocimiento, representado por el médico y el paciente. Las multas de la ley "mordaza", drogotest y la persecución a los usuarios, representadas por la usuaria recreativa y activista. La persecución a los cultivadores para consumo propio, representada por la cultivadora y activista. Y las causas penales abiertas a miembros de juntas de asociación, representadas por el represaliado por este tema. Estos testigos son los que exponen cada consecuencia en el video y lo harán también en las presentaciones.

 • Médico especializado: Mariano García de Palau del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), médico en Kalapa Clinic i vocal del IACM Asociación Internacional del Cannabis como Medicina

 • Paciente terapéutico: Cristóbal Cuadra de Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC)

 • Autocultivadora y activista: Fernanda de la Figuera, represaliada con juicio pendiente.

 • Usuaria recreativa: Gabriela Serra, activista y asesora

 • Represaliado del movimiento asociativo cannábico: Albert Tió, presidente de la Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FedCac) y secretario de la Asociación Independiente Recreativa de Autoconsumo y Medicinal (AIRAM), actualmente clausurada.

 
Composición
La campaña también se compone de:

 • La generación de un webdoc acerca de los efectos del prohibicionismo.

 • Un manifiesto que aceptará apoyos públicos tanto de entidades como de particulares.

 • Un video de presentación corto y otros más largos en los que se desarrollarán los temas a través de los perfiles.

 • Difusión en redes a través de varios perfiles de campaña.

 • Una presentación con un acto en Barcelona (17 de enero en CCCB) y otro en Madrid, por concretar.

 
Financiación                             
La financiación de la campaña se compone de aportaciones de las asociaciones y de las federaciones, más la recogida de fondos a través de una plataforma de crowdfunding.

Objetivo económico: 10.362 €
Desglose:

 • Coordinación campaña: 2000€

 • Grabación y edición video: 3000€

 • Alquiler equipo: 361'95€

 • Community manager y seguimiento a redes: 2000€

 • Diseño gráfico y web 2500 - Presentación en Barcelona: 500€https://www.facebook.com/ConsumoConDerechos/
https://twitter.com/DerechosConsumo
https://www.facebook.com/events/1049525528583986/

Facebook     Twitter     Web

 • Fes una pregunta Tens algun dubte?
  Pregunta-li directament al creador del projecte
 • Fes un comentari Vols opinar?
  Deixa un comentari sobre aquest projecte

L'autor

Albert Tio Fedcac
Albert Tio Fedcac
Valldoreix
39
sumadors
3040 €
dels 10362 necessaris
finalitzat
el 02/03/2019
Assolit 29%

Aporta-hi 10 €

11 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 20 €

9 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 50 €

9 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 100 €

8 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 250 €

0 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 500 €

1 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 800 €

0 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 1000 €

1 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 2000 €

0 sumadors
No hi ha recompensa

Aporta-hi 3000 €

0 sumadors
No hi ha recompensa


Blog del projecte

canvi compte

El plazo de recogida ha finalizado y ahora recibimos las donaciones para sufragar la campaña en esta cuenta: ES6414910001203000112972 Muchas gracias por el apoyo. Seguiremos adelante en la defensa ...

Butlletí

Rep els nous projectes de totSuma al teu correu.

Un projecte de

Xadica

Amb la col·laboració de

Fundació Catalunya Cultura

Segueix-nos

 • Troba'ns al Facebook
  Troba'ns al Twitter
  Escriu-nos!