Registra-t'hi   Registra't

Has perdut la contrasenya?

TotSuma

Joan-Llorenç Solé, un CD per la nova veu de la Catalunya del Nord

Un projecte de joanllorencsole • Insereix-lo en una pàgina web

PRESENTACIÓ:
Renovar l’escena musical nord-catalana és l’aposta del jove artista nord-català Joan-Llorenç Solé. La seva veu de baríton, treballada des dels anys 1990 al conservatori de Tolosa de Llenguadoc, ofereix un repertori calorós que desprèn una profunda emoció. L’artista va impulsar la seva carrera en solitari al 2008, presentant al públic el seu primer àlbum, titulat «Per tu ploro», abans d’editar al 2010 un segon treball titulat «I si l’amor fos un conte…».  El conjunt de les seves composicions beneficien dels arranjaments del seu còmplice Richard Bassole.

Autor, compositor i intèrpret, el més jove rossellonès de la seva categoria va gravar 12 temes al 2012, per al seu àlbum «Somni de Revolta», on destaca la seva rebel·lió poètica de  cara al món. També s’hi troba tres textos del poeta desaparegut Joan Cayrol. Un d’aquests s’ha pogut gravar en duo amb Esther Ribot Moliné, cantant lírica de les comarques de Barcelona.

La cultura nord catalana es veu oferir una imatge orientada cap un nou futur, que mostra tota l'energia, la força i el desig dels joves artistes de la Catalunya del nord. Joan-Llorenç és la nova veu de la cançó nord-catalana!

Renouveler la scène musicale catalane est le pari engagé du jeune artiste nord catalan Joan-Llorenç Solé. Sa voix de baryton, travaillée dans les années 90 au conservatoire de Toulouse, offre un répertoire chaleureux empreint d’une vive émotion. Il lance sa carrière solo en 2008 en présentant au public son premier album intitulé « Per tu ploro » (pour toi je pleure), puis en 2010 un deuxième opus, « I si l’amor fos un conte… » (et si l’amour était un conte). L’ensemble de ses compositions sont arrangées par son fidèle ami Richard Bassole.

Auteur, compositeur et interprète, Joan-Llorenç a sorti en 2012 son 3ème album « Somni de Revolta » (« Rêve de Révolte ») dans lequel il tient à souligner sa révolte et sa rage face à des sujets d’actualité…
Le cadet roussillonnais de sa catégorie a enregistré 12 titres dont 3 sur des textes du poète disparu Joan Cayrol. L’un d’entre eux est d’ailleurs enregistré en duo avec Esther Ribot Moliné, chanteuse lyrique de la province de Barcelone.

La culture catalane se voit ainsi offrir une image « jeune » tournée vers l’avenir, qui montre toute l’énergie, la force et l’envie des jeunes artistes de la Catalogne nord.
Joan-Llorenç Solé est la nouvelle voix de la chanson Nord-Catalane !
 
EXPLICACIÓ DEL PROJECTE DE L’ARTISTA:
Amb motiu del seu cinquè aniversari a l’escenari, Joan-Llorenç va oferir al públic un nou concert per primera vegada acompanyat per l'orquestra de 11 músics de Vidreres: "Amoga". Junts recuperen cançons i destaquen el seu àlbum "Tot Somniant".

Aquest nou concepte de concert es basa en la combinació de les nostres dues Catalunyes que al final només n’és una! La tenora ve a tintar de color "sang i or" la formació orquestral. Una hora i mitja de pur entreteniment que ens torna a acostar a les nostres arrels.
Tenim ganes de compartir amb tots vosaltres, el vòlum 2 d'aquest concepte amb orquestra, titulat "ESTAVAR".

La presentació oficial es durà a terme a principis del 2016 (febrer / març) en ocasió de dos concerts que se celebraran a la Catalunya del Nord i per primera vegada a la Catalunya del Sud.

A l’occasion de ses 5 ans de scène, Joan-Llorenç a proposé au public un nouveau concert accompagné pour la première fois par l’orchestre « Amoga », 11 musiciens de Catalogne sud. Ensemble, ils revisitent les chansons de l’auteur-compositeur et mettent en lumière son album intitulé « Tot Somniant » (« Tout en Rêvant »).

Ce nouveau concept de concert est basé sur le mélange de nos deux catalognes qui au final n’en font bien qu’une ! La Ténora vient teinter de couleurs « sang et or » la formation d’orchestre. 1h30 de pur divertissement qui nous replonge dans nos racines.
Nous avons envie de partager avec vous tous et vous toutes, le volume 2 de ce concept avec orchestre, intitulé « ESTAVAR ».

La présentation officielle se fera début 2016 (février / mars) à l’occasion de 2 concerts qui se dérouleront en Catalogne nord et pour la première fois en Catalogne sud.

 
PER QUÈ NECESSITEM ELS DINERS?
Volem finançar una part d'aquest procés, concretament el de la postproducció: l'edició de la primera tirada, el disseny, la fotografia, la promoció, la distribució comercial...
A tot això cal sumar la comissió de TotSuma, que es reinverteix en la Xarxa Digital Catalana (una organització sense ànim de lucre que treballa per promoure l'ús del català a Internet) i també les despeses derivades de les recompenses.

Nous voulons financer une partie de ce projet, concrètement, la postproduction : l’édition du premier tirage, le design, la photographie, la promotion commerciale… A tout cela, il faut ajouter la commission de TotSuma, qui est réinvestie dans le réseau numérique catalan (une organisation à but non lucratif qui travaille à promouvoir l'usage du catalan sur Internet) et les coûts des dépenses liées aux récompenses.
 
PER QUÈ MICROMECENATGE?
Per la filosofia del micromecenatge: ens agrada quan la gent participa d'una forma molt més compromesa en un projecte cultural abans que aquest es faci realitat. El públic forma part del projecte amb els seus creadors.
 
Per conèixer i entendre el país on vivim. Ens ve de gust mostrar un pessic cultural que molt sovint resta amagat del gran públic.
 
Per potenciar un projecte singular. És una oportunitat per col·laborar en un projecte allunyat de la música comercial, i hem de ser sincers, ens és impossible assumir tots els costos d'aquest procés, així que sou imprescindibles!

Pour la philosophie du micro mécénat : nous aimons quand les gens se sentent impliqués dans un projet culturel avant qu'il ne soit tangible formant ainsi une partie de celui-ci tout en créant un lien avec les auteurs.
 
Pour connaître et comprendre le pays dans lequel nous vivons. Nous voulons montrer un petit côté culturel qui reste souvent caché au public.
 
Pour améliorer un projet unique. Il est l'occasion de collaborer sur un projet loin de la musique commerciale, et nous devons être honnêtes, nous ne pouvons pas assumer tous les frais de ce processus, vous êtes donc indispensables!

 
QUÈ FAREM AMB ELS DINERS SI ACONSEGUIM MÉS DE 3 000€?
Si passem de la quantitat que desitgem seran diners que serviran per millorar la qualitat de la postproducció: millorar la distribució, les presentacions... guardeu en memòria que els costos totals del disc són molt més elevats de 3 000 € (més del doble!). Són moltes altres despeses que hem d’assumir. Hem decidit apostar per aquesta xifra perquè la trobem raonable per poder dur a terme tot aquest procés que ens falta per acabar el disc i amb la qualitat que necessita.

Si nous dépassons le montant que nous souhaitons, l'argent sera utilisé pour améliorer la qualité de post-production: amélioration de la distribution, des présentations... Ayez en tête que le coût total du disque est beaucoup plus élevés que 3 000 € (plus du double !!!!). Ainsi, il y a beaucoup d'autres dépenses que nous devons prendre en compte. Nous avons décidé de parier sur ce chiffre car il est raisonnable pour mener à bien ce projet, pour terminer l'album et atteindre la qualité dont nous avons besoin.

Sobre les recompenses, alguns aclariments:
 • Els Cds s’enviaran a domicili 10 dies desprès de la présentació oficial prevista al principi del 2016 (març o abril).
 • Pelvídeo d’agraïment personalitzat, no res, cada sumador la podrà rebre per mail i serà també penjat sobre el facebook / twitter de l’artista.
 • Elna : la seva maternitat Suïssa, els seu claustre, la seva catedral,… visita guiada amb l’artista en la seva ciutat natal. Visites sorprenents. També, l’artista us ofrirà 2 àpats al migdia (sense comptar aperitiu, vi ni cafè) per fi que aquesta jornada en terra nord-catalana sigui un plaer. La data haurà de ser acordada amb l’artista.
http://www.ville-elne.fr
 • Concert : lIdoni, associacions, entitats, ajuntaments...
  - Concert « ESTAVAR » de durada més reduïda (sense l’orquestra - 1h) i adaptat a cada situació. La data del concert haurà de ser acordada amb l’artista. No estan incloses les despeses de transport ni l’equip de so.

Quelques éclaircissements sur les récompenses :
 • Les Cds seront envoyés  10 jours après la présentation officielle prévue début 2016 (en mars ou avril).
 • Pour la vidéo de remerciements personnalisés, chaque donateur pourra la recevoir par mail et sera aussi diffusée sur le facebook / twitter de l’artiste.
 • Elne : sa maternité Suisse, son cloître, sa cathédrale,… visite guidée avec l’artiste dans sa ville natale. Visites surprenantes. L’artiste vous offre 2 repas de midi (sans apéritif, vin et café) afin que cette journée en terre nord-catalane soit un vrai plaisir. La date devra être décidée en commun accord avec l’artiste.
http://www.ville-elne.fr
 • Concert : Pour les associations, entités, mairies...
  - Concert « ESTAVAR » de durée plus courte (sans l’orchestre - 1h) et adapté à chaque situation. La date doit être choisie en accord avec l'artiste. Les dépenses liées au transport et à la location du matériel de sonorisation ne sont pas incluses. 

Joan-Llorenç Solé, un CD per la nova veu de la Catalunya del Nord

Facebook     Twitter     Web

 • Fes una pregunta Tens algun dubte?
  Pregunta-li directament al creador del projecte
 • Fes un comentari Vols opinar?
  Deixa un comentari sobre aquest projecte

L'autor

joanllorencsole
Renovar l’escena musical nord-catalana és l’aposta de l’artista Joan-Llorenç Solé, fill de la ciutat d’Elna. La seva veu de baríton, treballada des dels anys 1990 al conservatori de Tolosa de Llenguadoc, ofereix un repertori popular i calorós, amb alt nivell de sensibilitat. L’artista va impulsar la seva carrera en solitari el 2008, presentant al públic el seu primer àlbum, titulat « Per tu ploro », abans d’éditar el 2010 un segon treball titolat « I si l’amor fos un conte…». Acompanyat per músics de talents com Olvier Marquès a la tenora o Sébastien Barbé al tible, el conjunt de les seves composicions es beneficien dels arranjaments del seu còmplice Richard Bassole. Autor, compositor i intèrpret, el rossellonès més jove de la seva categoria va enregistrar 12 temes, el 2012, per al seu àlbum « Somni de Revolta », en el qual ha musicat tres textos del poeta Joan Cayrol. Un d’aquests s’ha pogut gravar en duet amb Esther Ribot Moliné, cantant lírica de les comarques de Barcelona. Amb una empaquetatge original de cartró reciclat que pren la forma d’un cargol amb els colors de Catalunya, treballat per David Ventura i Neus Hosta als tallers de Navata, a l’Alt Empordà, Joan-Llorenç s’atreveix amb força a presentar al públic un objecte que supera el disc de sempre. D’aquesta manera, ofereix a la cultura catalana de la Catalunya del Nord una imatge jove, orientada cap al futur, amb tota l’energia, el delit i les ganes dels joves artistes de les comarques de Perpinyà. Nascut el 1978, Joan-Llorenç Solé ha revelat de ben jove els talents d’artista. Alumne de fiscorn a l’escola de música de Ceret i al Conservatori de Perpinyà, va esbossar les seves primeres sardanes quan només tenia 12 anys, abans d’incorporar-se als 16 anys a la Cobla Perpinyà, de la qual es va convertir en el mandatari. « 20 anys a l’Albera », « La Irene » o « XXV Aniversari » són algunes de les seves obres sardanistes finalitzades i interpretades. El 1996, Joan Llorenç va aprovar un batxillerat Literari amb opció musical a l’Institut Jean Lurçat de Perpinyà, abans de seguir classes de cant líric al Conservatori de Tolosa de Llenguadoc.
77
sumadors
3085 €
dels 3000 necessaris
finalitzat
el 18/11/2015
Assolit 102%

Aporta-hi 5 €

0 sumadors
POSTAL AUTOGRAFIADA
- 1 postal autografiada per l'artista
* 1 carte postale dédicacée par l'artiste.

Aporta-hi 10 €

5 sumadors
DESCÀRREGA DIGITAL ANTICIPADA
- 15 dies abans de la presentació oficial del disc, t’enviarem en primícia el disc en format digital
- El teu nom als agraïments del llibret
* 15 jours avant la présentation officielle du disque, tu recevras en avant-première le disque en format digital.
*  Ton nom sur les remerciements du livret.

Aporta-hi 15 €

14 sumadors
CD "ESTAVAR"
- 1 CD «Estavar» amb dedicatòria
- El teu nom als agraïments del llibret
* 1 CD «Estavar» dédicacé.
* Ton nom sur les remerciements du livret.

Aporta-hi 20 €

16 sumadors
VÍDEO PERSONALITZAT
- 1 CD «Estavar» amb dedicatòria
- El teu nom als agraïments del llibret
- 1 vídeo d’agraïment personalitzat al web
* 1 CD «Estavar» dédicacé.
* 1 vidéo personnalisée de remerciements.
* Ton nom sur les remerciements du livret.

Aporta-hi 30 €

7 sumadors
UN CD LIVE AMB L'ORQUESTRA
- 1 CD «Estavar» amb dedicatòria
- El teu nom als agraïments del llibret 
- 1 vídeo d’agraïment personalitzat al web
- 1 CD «Live amb l’orquestra Amoga»
* 1 CD «Estavar» dédicacé.
* Ton nom sur les remerciements du livret.
* 1 vidéo personnalisée de remerciements.
* 1 CD «Live amb l’orquestra Amoga»

Aporta-hi 35 €

1 sumadors
COMPLETA LA TEVA COL.LECIÓ
- 1 CD «Estavar» amb dedicatòria
- El teu nom als agraïments del llibret
- 1 vídeo d’agraïment personalitzat al web
- 1 CD «Live amb l’orquestra Amoga».
- 1 CD « I si l’amor fos un conte » d’edició limitada
* 1 CD «Estavar» dédicacé.
* Ton nom sur les remerciements du livret.
* 1 vidéo personnalisée de remerciements.
* 1 CD «Live amb l’orquestra Amoga»
* 1 CD « I si l’amor fos un conte » Edition limitée.

Aporta-hi 40 €

4 sumadors
(Queden 11 de 15 recompenses)
EL CARGOL
- 1 CD «Estavar» amb dedicatòria
- El teu nom als agraïments del llibret
- 1 vídeo d’agraïment personalitzat al web
- 1 CD «Live amb l’orquestra Amoga».
- 1 CD «I si l’amor fos un conte» d’edició limitada
- 1 CD "EL CARGOL" «Somni de Revolta» d’edició limitada. Embalatge especial, fabricat a mida en cartró recoclat pels tallers de gegants «Ventura i Hosta» de Navata, Alt Empordà
* 1 CD «Estavar» dédicacé.
* Ton nom sur les remerciements du livret.
* 1 vidéo personnalisée de remerciements.
* 1 CD «Live amb l’orquestra Amoga»
* 1 CD « I si l’amor fos un conte » Edition limitée.
* 1 CD "EL CARGOL" «Somni de Revolta» Edition limitée, emballage fabriqué en carton recyclé par l'atelier de construction de géants «Ventura i Hosta» de Navata, Alt Empordà.

Aporta-hi 50 €

27 sumadors
LA SAMARRETA
- 1 CD «Estavar» amb dedicatòria
- El teu nom als agraïments del llibret
- 1 vídeo d’agraïment personalitzat al web
- 1 CD « Live amb l’orquestra Amoga ».
- 1 CD « I si l’amor fos un conte » d’edició limitada
- 1 CD « Per tu Ploro » (primer disc - 2005).
- 1 Samarreta « Equip Joan-Llorenç »
* 1 CD «Estavar» dédicacé.
* Ton nom sur les remerciements du livret.
* 1 vidéo personnalisée de remerciements.
* 1 CD «Live amb l’orquestra Amoga»
* 1 CD « I si l’amor fos un conte » Edition limitée.
* 1 CD « Per tu Ploro » (primer disc - 2005).
* 1 T.Shirt « Equip Joan-Llorenç ».

Aporta-hi 250 €

3 sumadors
VINE A DESCOBRIR LA CIUTAT D'ELNA
- 2 entrades per descobrir el patrimoni de la ciutat episcopal, el seu claustre, la seva catedral, el Museu Terrus i la Maternitat Suïssa. L’artista us ofrirà 2 àpats al migdia (sense comptar aperitiu, vi ni cafè) per fi que aquesta jornada en terra nord-catalana sigui un plaer. La data haurà de ser acordada amb l’artista
- 2 CDs « Estavar » dedicats
- 2 CDs « Live amb l’orquestra Amoga ».
- El teu nom als agraïments del llibret 
* 2 entrées pour découvrir le patrimoine de la cité épiscopale d'Elne, son cloître, sa cathédrale, son Musée Terrus et sa Maternité Suisse… visite guidée avec l’artiste dans sa ville natale. Visites surprenantes. L’artiste vous offre 2 repas de midi (sans apéritif, vin et café) afin que cette journée en terre nord-catalane soit un vrai plaisir. La date devra être décidée en commun accord avec l’artiste.
* 2 CDs « Estavar »  dédicacés.
* 2 CDs « Live amb l’orquestra Amoga ».
* Ton nom sur les remerciements du livret.

Aporta-hi 500 €

0 sumadors
(Queden 5 de 5 recompenses)
CONCERT
Idoni per associacions, entitats, ajuntaments...
- Concert «ESTAVAR » de durada més reduïda (sense l’orquestra - 1h) i adaptat a cada situació. La data del concert haurà de ser acordada amb l’artista. No estan incloses les despeses de transport ni l’equip de so
- 1 CD « Estavar » dedicat
- 1 CD « Live amb l’orquestra Amoga ».
* Pour les associations, entités, mairies...
* Concert « ESTAVAR » de durée plus courte (sans l’orchestre - 1h) et adapté à chaque situation. La date doit être choisie en accord avec l'artiste. Les dépenses liées au transport et à la location du matériel de sonorisation ne sont pas incluses.
* 1 CD « Estavar » dédicacé.
* 1 CD « Live amb l’orquestra Amoga ».


Butlletí

Rep els nous projectes de totSuma al teu correu.

Un projecte de

Xadica

Amb la col·laboració de

Fundació Catalunya Cultura

Segueix-nos

 • Troba'ns al Facebook
  Troba'ns al Twitter
  Escriu-nos!