Registra-t'hi   Registra't

Has perdut la contrasenya?

TotSuma

Avís legal

1. Informacio general pagina web
2. Condicions d’ús
3. Condicions de contractació
4. Propietat intel·lectual i industrial
5. Continguts i enllaços
6. Exclusions de responsabilitat
7. Legislació aplicable i política de privacitat


Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació regeixen l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, de la pàgina web www.totsuma.cat  (d’ara en endavant, “totSuma”), així com la contractació de productes i serveis a través de la mateixa.
Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació, l’Usuari manifesta:

1.- Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
2.- Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
3.- Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització de totSuma atribueix la condició d’Usuari de totSuma (d’ara en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals d’Ús i de la Contractació.
L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació cada vegada que accedeixi a totSuma, ja que ambdues poden patir modificacions.
El titular de totSuma es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració de totSuma.

1. Informacio general pagina web
En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara en endavant, “LSSICE”), a continuació s’ofereix la informació general de totSuma:

www.totsuma.cat
1. Titular: Associació Xarxa Digital Catalana 'Xadica'
2. Domicili social: C/ Lluís Companys, 26 – 08401 Granollers (Barcelona)
3. C.I.F.: G-63.274.534
4. Correu electrònic: info@xadica.cat


2. Condicions d’ús
Amb el caràcter general, per l’accés als continguts de totSuma no serà necessari el Registre de l’Usuari.
No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al Registre previ de l’Usuari.
Les dades introduïdes per l’Usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions Generals i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’Usuari.
L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.
L’Usuari s’obliga a utilitzar totSuma i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de totSuma i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals.
El titular de totSuma es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions Generals.


3. Condicions de contractació
TotSuma és un lloc per a finançar i promocionar projectes. Per a aconseguir el finançament d’un projecte a través de totSuma, serà necessari que el promotor del projecte faciliti un compte corrent on totSuma hi transferirà el finançament assolit. Si el finançament assoleix l’objectiu fixat (obtenció del 100% o més) totSuma carregarà un percentatge sobre el total obtingut per l’Usuari en concepte de comissió. També li seran descomptats, per part del Banc Sabadell, les comissions per processament del pagament amb targeta i les despeses de transferència.
Pel que fa a l'Usuari sumador, si el finançament del projecte no té èxit no se li farà cap mena de càrrec, ja que fins que no acabi el termini de recaptació del projecte amb èxit no es faran efectius els càrrecs. Fins aquell moment, l’Usuari sumador només ha d’autenticar la seva targeta.
Tots els càrrecs efectuats per totSuma es faran a través del TPV virtual del Banc Sabadell. Els preus aplicables als serveis seran els publicats a la FAQ de totSuma i posteriorment publicats de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix. L’Usuari assumeix que en tot cas la valoració econòmica dels serveis podrà variar en temps real.
En tots els casos, les tarifes aplicades s’expressaran en la moneda Euro.
L’Usuari serà l’únic responsable del pagament de les taxes i impostos derivats de l’ús de totSuma així com dels percentatges de comissions que corresponguin a l’entitat bancària a través de la qual es fa l’abonament.
El càrrec realitzat pel Titular de totSuma a l’Usuari promotor d’un projecte comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’Usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari.
Per a qualsevol informació sobre el servei, l’Usuari contactarà a l’adreça d’email info@totsuma.cat
L’Usuari promotor d’un projecte que decideixi abandonar per qualsevol raó, podrà cancel·lar la recollida de finançament i per tant, deixar sense efecte el contracte celebrat amb totSuma sense necessitat de justificar la seva decisió. En tals casos, no es carregarà cap import a l’Usuari promotor i els Usuaris sumadors no rebran cap càrrec, quedant les seves autenticacions automàticament cancel·lades.
En el cas que l’Usuari promotor decidís no tirar endavant el projecte i ja hagués rebut els diners recaptats, està obligat a retornar-los íntegrament als seus sumadors.

Aportació econòmica als projectes
Per a participar econòmicament en algun dels projectes publicats a totSuma, l'Usuari seleccionarà el projecte que desitgi finançar i indicarà la quantitat a aportar. A continuació l’usuari realitzarà el pagament de les aportacions mitjançant la passarel·la de pagament del Banc Sabadell, a la que podrà accedir a través de totSuma. El càrrec de l’import de l’aportació no es realitzarà fins que hagi transcorregut el termini marcat i sempre que el projecte seleccionat arribi o superi el 100% de l’objectiu de finançament que s’havia marcat. Si en el termini marcat, el projecte seleccionat no aconsegueix el finançament previst, no es carregarà cap import en relació a les aportacions realitzades pels Usuaris sumadors.
Totes les aportacions als projectes seran recaptades a través d’un TPV virtual de Banc Sabadell. En qualsevol moment, l’Usuari sumador participant en un projecte podrà decidir cancel·lar la seva aportació al mateix. En aquest cas, una vegada notificada la seva intenció al Titular de totSuma abans de la finalització del termini de recaptació, s’anul·larà immediatament la seva aportació.


4. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de totSuma són propietat intel·lectual del Titular de totSuma o de tercers sense que es pugui entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Titular de totSuma o tercers sense que es pugui entendre que l’accés a totSuma atribueixi algun dret sobre els mateixos.
L’Usuari manifesta que els projectes que publiqui a totSuma seran únicament obres originals, creades per ell mateix i que de cap manera es tractarà de còpies o reproduccions que violin els drets de propietat intel·lectual de tercers. El Titular de totSuma podrà cancel·lar els comptes d’aquells Usuaris que infringeixin qualsevol dret de propietat intel·lectual de tercers. totSuma eliminarà els materials constitutius de infracció de conformitat amb la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial si arriba a conèixer tal circumstància.
El Titular de totSuma no posseirà cap dret de propietat sobre el contingut dels projectes publicats pels Usuaris. De tota manera, l’Usuari atorga al Titular de totSuma una llicència gratuïta i no exclusiva, par a tot l’àmbit territorials mundial i pel màxim període legal de protecció, en virtut de la qual podrà: comunicar públicament, reproduir, distribuir i transformar el contingut del projecte per a poder acomplir el servei. De la mateixa manera, l'Usuari tindrà dret a reproduir, comunicar o extreure qualsevol contingut, de manera total o parcial, sense cap restricció temporal ni territorial, sota llicència Creative Commons.


5. Continguts i enllaços
El servei d’accés a totSuma pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a d’altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, el Titular de totSuma només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li al Titular de totSuma, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti la obligació d’enretirar el corresponent enllaç.
En cap cas, ‘existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Titular de totSuma amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
El Titular de totSuma no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al Titular de totSuma.


6. Exclusions de responsabilitat
El Titular de totSuma no assumeix cap responsabilitat sobre la actualització d’aquesta totSuma per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per la qual cosa, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquesta totSuma.
L’accés de l’Usuari a totSuma no implica pel Titular de totSuma la obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
El Titular de totSuma no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts a totSuma.
El Titular de totSuma no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin a causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de totSuma durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
TotSuma és merament un intermediari entre els usuaris d’aquesta pàgina web. El Titular de totSuma no es fa responsable de l’actuació dels Usuaris que carreguen els seus projectes a totSuma. Els Usuaris promotors de projectes són els únics responsables del compliment dels compromisos assumits en els seus projectes així com de tots els aspectes legals i jurídics vinculats als mateixos.
El Titular de totSuma es reserva el dret de cancel·lar els projectes promocionats sense previ avís i per qualsevol motiu.


7. Legislació aplicable i política de privacitat
La  normativa vigent determinarà les lleis que han de regir i la jurisdicció competent de les relacions entre totSuma i l'Usuari.

Política de privacitat
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA amb CIF G63274534 i domicili social situat en C/ Lluís Companys, 26 – 08401 Granollers (Barcelona), amb la finalitat de atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les
finalitats esmentades.

ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de
seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@xadica.cat.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA

Butlletí

Rep els nous projectes de totSuma al teu correu.

Un projecte de

Xadica

Amb la col·laboració de

Fundació Catalunya Cultura

Segueix-nos

  • Troba'ns al Facebook
    Troba'ns al Twitter
    Escriu-nos!